งานกีฬา

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 36

 รายละเอียดวันที่ : 24 ม.ค. 2556
ที่มา : งานกีฬา
อ่าน : 336

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680  ม.11  ถนน นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์  47000 โทร 042-743854  โทรสาร 042-743854