งานกีฬา

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลกีฬามหาวิทยาลัย (รอบคัดเลือก) วันที่ 22-27 ต.ค.55 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 รายละเอียดวันที่ : 1 พ.ย. 2555
ที่มา : ฝ่ายกีฬา
อ่าน : 359

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680  ม.11  ถนน นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์  47000 โทร 042-743854  โทรสาร 042-743854