งานกีฬา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเพื่อสุขภาพและต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 7 วันที่ 25 สค- 4 กย 58

 รายละเอียดวันที่ : 28 ส.ค. 2558
ที่มา : งานกีฬา
อ่าน : 438

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680  ม.11  ถนน นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์  47000 โทร 042-743854  โทรสาร 042-743854