งานกีฬา

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

 รายละเอียดวันที่ : 14 ก.พ. 2558
ที่มา : งานกีฬา
อ่าน : 416

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680  ม.11  ถนน นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์  47000 โทร 042-743854  โทรสาร 042-743854