งานกีฬา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเพื่อสุขภาพและต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 6

 รายละเอียดวันที่ : 21 ส.ค. 2557
ที่มา : งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อ่าน : 296

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680  ม.11  ถนน นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์  47000 โทร 042-743854  โทรสาร 042-743854