งานกีฬา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง เขียวชมพู เพื่อสุขภาพ และต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2 25 สิงหาคม 2555

รายละเอียดวันที่ : 13 ก.ค. 2555
ที่มา : ฝ่ายกีฬา
อ่าน : 474

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680  ม.11  ถนน นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์  47000 โทร 042-743854  โทรสาร 042-743854