งานกีฬา

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 "มอดินแดงเกมส์" วันที่ 14-22 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 รายละเอียดวันที่ : 19 มี.ค. 2557
ที่มา : ฝ่ายกีฬา
อ่าน : 294

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680  ม.11  ถนน นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์  47000 โทร 042-743854  โทรสาร 042-743854