งานกีฬา

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเพื่อสุขภาพ และต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 5 วันที่ 25 กรกฎาคม- 7 สิงหาคม 2556

 รายละเอียดวันที่ : 14 ส.ค. 2556
ที่มา : งานกีฬา
อ่าน : 333

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680  ม.11  ถนน นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์  47000 โทร 042-743854  โทรสาร 042-743854