งานกีฬา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเพื่อสุขภาพและต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 5 วันที่ 25 ก.ค.-7 ส.ค.56 ณ สนามฟุตซอลมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 รายละเอียดวันที่ : 28 ก.ค. 2556
ที่มา : งานกีฬา กองพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อ่าน : 375

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680  ม.11  ถนน นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์  47000 โทร 042-743854  โทรสาร 042-743854