งานกีฬา

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเพื่อสุขภาพและต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 5

 รายละเอียดวันที่ : 16 มิ.ย. 2556
ที่มา : งานกีฬา
อ่าน : 450

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680  ม.11  ถนน นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์  47000 โทร 042-743854  โทรสาร 042-743854