งานกีฬา

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการแข่งขันกีฬาประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 13 วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 รายละเอียดวันที่ : 14 ก.พ. 2556
ที่มา : ฝ่ายกีฬา
อ่าน : 550

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680  ม.11  ถนน นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์  47000 โทร 042-743854  โทรสาร 042-743854