งานกีฬา

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการ โปรแกรมการแข่งขันกีฬาจตุรมิตร ครั้งที่ 13 "หนองหญ้าไซเกมส์" วันอาทิตย์ที่ 10 ก.พ.56 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 รายละเอียดวันที่ : 25 ม.ค. 2556
ที่มา : งานกีฬา
อ่าน : 609

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680  ม.11  ถนน นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์  47000 โทร 042-743854  โทรสาร 042-743854