งานกีฬา

ภาพกิจกรรม

 
  ภาพกิจกรรม [ วันที่ 15-24 มกราคม 2558 กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 "นนทรีเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ]
คลิกดูภาพขนาดใหญ่

กลับ  ไปที่หน้า : [1] 2 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680  ม.11  ถนน นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์  47000 โทร 042-743854  โทรสาร 042-743854